ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT

 

ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT 

„ Managementul biodiversității prin realizarea planului de management al ariei natural protejate ROSPA0065 Lacurile Fundata Amara ” , cod  SMIS 2014+  124414 “

 

În data de 09.01.2020 a fost semnat contractul de finanțare nr. 304 pentru proiectul :

„ Managementul biodiversității prin realizarea planului de management al ariei natural protejate ROSPA0065 Lacurile Fundata Amara ” , cod  SMIS 2014+  124414 “, proiect cofinanţat din  Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructură Mare ( POIM) 2014-2020 , Axa Prioritară 4 – Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul Specific 4.1 ”Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI :

Conservarea biodiversității , protecția naturii , conștientizarea și educarea publicului privind importanța conservării diversității biologice în aria naturală protejată ROSPA0065 Lacurile Fundata Amara.

                OBIECTIVE SPECIFICE  :

Obiectivul specific 1 :

 Întocmirea Planului de management în vederea asigurării stării de conservare favorabilă a speciilor de interes national și comunitar din aria natural protejată ROSPA0065 Lacurile Fundata Amara .

Obiectivul specific 2

Creșterea gradului de conștientizare a populației asupra capitalului natural din aria natural protejată ROSPA0065 Lacurile Fundata Amara , prin acțiuni de informare și educație ecologică

Obiectivul specific 3

Întărirea capacității administrative a custodelui  ariei natural protejate ROSPA0065 Lacurile Fundata Amara

 

 REZULTATE AȘTEPTATE :

Planul de management aprobat pentru aria natural protejată ROSPA0065 Lacurile Fundata Amara

 

 

            BENEFICIAR : Parteneriatul dintre Orașul Amara , Primăria Comunei  Gheorghe Doja și Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița , Orașul Amara fiind liderul proiectului.

 

VALOAREA TOTALĂ  a Contractului de Finanțare  : 8.359.851,28  lei lei, din care 7.105.873,59 lei lei valoarea eligibilă nerambursabilă din  FEDR.,  1.228.825,57 lei,  valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national , 25.152,12 lei  valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului  .

 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI:

 

56 luni , respectiv între data de 01.04.2018 și data de 30 noiembrie  2022

 

           DATE DE CONTACT -Lider de parteneriat 

 

ORAȘUL AMARA :  Str. Nicolae Bălcescu nr 91 , oraș Amara, județul Ialomița, telefon/fax  : 0243266102 , website :  www. primaria-amara.ro, email  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

                DATE DE CONTACT- Partener 1

COMUNA GHEORGHE DOJA : Str Grădiniței nr 15, județul Ialomița , telefon/fax 0243262502, website :www.gheorghedojail.ro

 

            DATE DE CONTACT- Partener 2

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI IALOMIȚA : Str. Mihai Viteazul nr. 1 , județul Ialomița , telefon 0243232971, fax 0243215949, email : office@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020