PREZENTAREA ARIEI PROTEJATE ROSPA0065 LACURILE FUNDATA AMARA

PREZENTAREA ARIEI PROTEJATE ROSPA0065 LACURILE FUNDATA AMARA

Contextul promovarii proiectului, precum si complementaritatea cu alte proiecte finantate din fonduri europene sau alte surse.

Primaria  Amara in asociere cu Primaria Gheorghe Doja la momentul depunerii cererii de finantare detineau  custodia ariei naturale protejate ROSPA0065 Lacurile Fundata Amara. În aceasta calitate a avut obligatia sa asigure conservarea biodiversitatii si aplicarea unui management durabil pe toata durata conventiei de custodie asumate. .Promovarea proiectului se face în acest context, în vederea unei finantari complexe din fonduri europene. Una din prioritati este accesarea proiectelor finantate din POIM, Axa Prioritara 4 - Protectia mediului prin masuri de conservare a biodiversitatii, monitorizarea calitatii aerului si decontaminare a siturilor poluate istoric, domeniul de interventie 4.1 Cresterea gradului de protectie si conservare a

biodiversitatii si refacerea ecosistemelor degradate.Dupa elaborarea planului de management, se vor  continua activitatile, prin implementarea masurilor propuse în acesta, având posibilitatea de a accesa alte fonduri europene.Complementaritatea cu alte proiecte finantate din fonduri europene sau alte surse va fi realizata prin accesarea unor proiecte finantate din LIFE+, .

 

Date generale privind proiectul propus

 

 

.Proiectul propus, “Managementul biodiversitaþii prin realizarea planului de management al ariei

naturale protejate ROSPA0065 Lacurile Fundata Amara” are ca scop elaborarea planului de management al sitului NATURA 2000 si aprobarea acestuia de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor. Acesta reprezinta documentul ce va sta la baza unei administrari

eficiente a sitului.

Localizarea proiectului:Aria protejata ROSPA0065 Lacurile Fundata Amara este amplasata pe teritoriul judetului Ialomita.

Coordonatele sitului sunt: latitudine 44.0165250, longitudine E 27.0001861.

 

 DESCRIEREA ARIEI/SIT-ULUI VIZAT/E DE PROIECT.

 

Denumirea ariei/zonei protejate:

 

ROSPA0065 Lacurile Fundata.Amara

Denumire administrator/custode (daca exista): ANANP

Suprafata (ha): 2049.Recunoastere conform legislatiei comunitare/nationale:

Situl a fost desemnat prin OM 2387/2011, modificat prin Ordinul nr.

46/2017, Ordinul nr. 7/1990 al Departamentului Silviculturii din Ministerul Apelor , Padurilor si Protectiei Mediului ; Legea nr. 5/2000-privind

amenajarea teritoriului - sectiunea III Arii Protejate; - H.G. 230/2003- privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcuri nationale si natural , si constituirea administratiilor acestora;

Situri Natura 2000 (se va specifica codul si daca site-ul este SPA si/sau SCI):ROSPA0065.

Aspecte privind proprietatea asupra ariei/zonei proiectului si modul principal de utilizare a terenurilor din cadrul acesteia

Majoritatea suprafetelor cuprinse în perimetrul sitului sunt proprietate publica si privata, o situatie exacta va fi obtinuta dupa implementarea proiectului propus, activitatea A4 Elaborarea studiului cu privire la structura proprietaþii, proprietari si administratori de

teren si managementul actual al ROSPA0065 Lacurile Fundata Amara.

 

 

Descrierea pe scurt a ariei/zonei proiectului (etc.), cu precizarea surselor deinformatie.

 

 

Situl este reprezentat in cea mai mare parte de terenuri umede (90%-apa dulce, salcie si sarata) si de agrosisteme (10%-teren arabil).

Zona constituie habitat pentru pasarile de apa, cum sunt: Chlidonias hybridus (Chirighita cu obraz alb), alte specii de pasaj-Phalacrocorax

pygmaeus (Cormoranul mic), de iernare -Branta ruficollis (Gasca cu gat rosu), de cuibarire -Aythya nyroca (Rata rosie). Vegetatia este

specifica pajistilor stepice primare si derivate. Din punct de vedere fitogeografic, Lacurile Fundata si Amara se inscriu in subzona de

vegetatie naturala a stepei, mult modificata in prezent datorita agriculturii si pajistilor antropice. Pe malurile vaii Ialomitei, la sudul lacului

Fundata apar pajistile stepice primare in petice mici cu Stipa lessingiana (colilie). Pajistile naturale cuprind: Agropyron cristatum (pir),

Andropogon ischaemum (barboasa), Salvia nemorosa (jales), Potentilla argentea (scrantitoare), Hyperieum sp. Pajistile secundare

derivate se intalnesc pe islazuri in diferite stadii de inierbare si intelenire. Adesea apar specii rezistente la uscaciune: Poa bulbosa (firutabuloasa),

Artemisia austriaca (pelinita) in asociatii cu Cynodorn dactylon (pirul gros). In depresiuni vegeteaza asociatii de Agropyron

repens (pir) cu Poa angustifolia, Bromus sp., Setaria sp. Caracterul stepic al acestor pajisti derivate este evidentiat si de existenta speciilor

de Andropogon ischaemum (barbatoasa) si Eryngium campestre (scaiul dracului) care invadeaza pasunile si malurile abrupte ale

Ialomitei. Vegetatia azonala a sitului este reprezentata de specii halofile si mezofile. Dintre arbusti apar Crategus monogyna (paducelul),

Cornus sanguinea (sangerul), Ligustrum vulgare (lemnul cainesc). Vegetatia de mlastina si semimlastina este reprezentata de Phragmites

communis (stuf), Carex acutiformis (rogoz), Sagittaria sagittifolia (sageata apei), specii ce se dezvolta pe locuri joase. Vegetatia acvatica

este reprezentata de Myrriphyllum spicatum (vascul apei). Fauna este reprezentata de: in zona de stepa: – rozatoare: Citelus citelus

(popandau), Spalax leucodon (catelul pamantului), Lepus europaeus (iepurele de camp); – carnivore: Vulpes vulpes (vulpe), Meles meles

(viezure), Putorius eversmani (dihor de stepa) si Putoris putoris (dihor).Specii:Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de

pasari protejate. Conform datelor avem urmatoarele categorii: a) numar de specii din anexa 1 a Directivei Pasari: 34 b) numar de alte

specii migratoare, listate in anexele Conventiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 123 c) numar de specii periclitate la nivel global: 5 Situl

este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor urmatoare: Ixobrychus minutus Lanius minor Situl este important in perioada de

migratie pentru speciile: Branta ruficollis, Anser erythropus, Philomachus pugnax, Platalea leucorodia, Haliaeetus albicilla, Milvus migrans,

Phalacrocorax pygmaeus, Nycticorax nycticorax, Pelecanus onocrotalus, Himantopus himantopus, Recurvirostra avosetta, Sterna

albifrons,Grus grus, Sterna hirundo. In perioada de migratie situl gazduieste mai mult de 20.000 de exemplare de pasari de balta, fiind

posibil canditat ca sit RAMSAR. SOR: Sit desemnat ca IBA conform urmatoarelor criterii elaborate de BirdLife International: C1, C4, C6.

Speciile prezente in Formularul standard NATURA 2000 atasat .